Opatrenie 1.7.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

08.03.2012

Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 Využívanie poradenských služieb

14.10.2010

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7

Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)

19.12.2008

Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb