Podopatrenie 16.4 – 16.4

03.08.2020
ID: 000456 Zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov
Predmetom zákazky je zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov.
Predĺženie lehoty

29.06.2020
ID: 000466 Mobilná aplikácia na predaj
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks mobilnej aplikácie na predaj

16.06.2020
ID: 000450 „Propagácia a marketing krátkeho dodávateľského reťazca – tlač a distribúcia letákov (novín)“
Predmetom zákazky je tlač propagačného materiálu v požadovanej kvalite a jeho následná neadresná distribúcia do domových listových schránok v obciach Slovenskej republiky podľa výberu obstarávateľa.

16.06.2020
ID: 000321 Vybavenie kuchyne- Pavol Paluba
Jedná sa o predĺženie obstarávania o 6 pracovných dní.

19.05.2020
ID: 000432 Sklad rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

12.05.2020
ID: 000348 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000337 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000343 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000359 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projekt množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

12.05.2020
ID: 000358 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.