Podopatrenie 4.1

14.04.2021
ID: 000729 Nákup strojnotechnologického vybavenia – Traktor s čelným nakladačom“
Predmetom zákazky je nákup strojnotechnologického vybavenia - traktora s príslušenstvom ( čelný nakladač ).

14.04.2021
ID: 000728 „Nákup strojnotechnologického vybavenia – Zhrňovač krmovín“
Predmetom zákazky je nákup strojnotechnologického vybavenia - zhrňovača krmovín

14.04.2021
ID: 000727 Obstaranie kolesového traktora
Predmetom zákazky je kolesového traktora pre zabezpečenie poľnohospodárskej činnosti.

14.04.2021
ID: 000676 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – zemiakový kombajn.
Predĺženie lehoty

13.04.2021
ID: 000726 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – Teleskopický manipulátor.

12.04.2021
ID: 000725 Kompaktný traktor pre ovocinársku prvovýrobu s rádiovým externým riadením (bezdrôtový samopojazd)
Predmetom zákazky je Kompaktný traktor pre ovocinársku prvovýrobu s rádiovým externým riadením (bezdrôtový samopojazd). Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

12.04.2021
ID: 000724 AGROPROFIT BOLIAROV, S.R.O. – OBSTARANIE TECHNOLÓGIE
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie poľnohospodárskej technológie

12.04.2021
ID: 000723 Nákup traktora
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks traktora o výkone min. 96kW (130hp) s čelným nakladačom

12.04.2021
ID: 000722 Nákup techniky pre ŽV
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks vzadu nesená disková kosačka, 1ks obracač krmovín, 1ks dvojrotorový stredový zhrňovač krmovín

08.04.2021
ID: 000640 Technologické vybavenie pre živočíšnu výrobu ekofarmy pod Kráľovou hoľou
Technologické vybavenie pre živočíšnu výrobu ekofarmy pod Kráľovou hoľou Časť 1: Rozmetací voz maštaľného hnoja Časť 2: Ďiaľkovo ovládaná svahová kosačka Časť 3: Čelný nakladač

Predĺženie lehoty

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev