Podopatrenie 4.1

15.01.2021
ID: 000609 Nákup vinohradníckej techniky: VYSOKOTLAKOVÝ ODSTRANOVAČ BURINY MULČOVAČ S VÝKYVNÝMI RAMENAMI
VYSOKOTLAKOVÝ ODSTRANOVAČ BURINY MULČOVAČ S VÝKYVNÝMI RAMENAMI

14.01.2021
ID: 000608 Teleskopický nakladač
Tovar

12.01.2021
ID: 000606 Automatická identifikácia kráv a systém detekcie ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv
-  systém s automatickou identifikáciou ISO ID - doplnenie automatizácie existujúceho dojacieho zariadenia Boumatic 2 x 12 vrátane inštalácie 
-  systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv vrátane inštalácie

09.12.2020
ID: 000598 Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie traktora s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

23.11.2020
ID: 000560 Vybudovanie skladovacej kapacity pre ovocie a zeleninu
SO.01 – Sklad ovocia SO.02 – Spevnené plochy
Predĺženie lehoty

23.11.2020
ID: 000576 Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je obstaranie: Teleskopického nakladača – 1 ks.

13.10.2020
ID: 000513 Rekonštrukcia čerpacích staníc ZČS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia čerpacích staníc ZČS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2
Predĺženie lehoty

13.10.2020
ID: 000561 Rekonštrukcia závlahového systému
Rekonštrukcia čerpania a dopravy vody. 

13.10.2020
ID: 000560 Vybudovanie skladovacej kapacity pre ovocie a zeleninu
SO.01 – Sklad ovocia SO.02 – Spevnené plochy

07.10.2020
ID: 000558 Dodanie DCA technológie do skladu ovocia
Predmetom zákazky je Dodanie DCA technológie do skladu ovocia. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev