Podopatrenie 8.6

17.09.2020
ID: 000525 Investície do lesných strojov
Obstaranie nákladného auta na prepravu dreva s klanicovou nadstavbou, hydraulickou rukou a prívesom Obstaranie terénneho motorového vozidla Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch. 

08.09.2020
ID: 000484 Obstaranie lesníckych technológií- lesný kolesový traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie lesníckych technológií: lesný kolesový traktor s príslušenstvom– 1 kus. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

07.09.2020
ID: 000522 Obstaranie lesníckych technológií- lesná vývozka
Predmetom zákazky je obstaranie lesníckych technológií:  lesnej vývozky – 1 kus. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

25.08.2020
ID: 000511 Obstaranie lesníckych technológií – Holz Budzák s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie 2 samostatných technológií: 1 ks Lesnej lanovky a 1 ks pick-upu

20.08.2020
ID: 000473 Investície do lesných strojov
Obstaranie kolesového nakladača s výkonom min. 55 kW
Obstaranie Terénneho motorového vozidla – Pick up s výkonom min. 110 kW
Obstaranie motorovej píly s výkonom min. 2,5 kW
Obstaranie motorovej píly s výkonom min. 3,5 kW
Obstaranie motorovej píly s výkonom min. 4,0 kW
Obstaranie motorovej píly s výkonom min. 4,5 kW
Obstaranie motorovej píly s výkonom min. 1,3 kW
Predĺženie lehoty

14.08.2020
ID: 000468 Obstaranie lesníckych technológií – Henrich Hajnák - HAJNDREV
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch samostatných technológií – traktora a pick-upu
Predĺženie lehoty

13.08.2020
ID: 000506 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov – Obecné lesy Pliešovce, s.r.o
„Obecné lesy Pliešovce s.r.o. – Lesná technika“

11.08.2020
ID: 000505 Lesnícka technológia pre spoločnosť PILWOOD SK s.r.o.
Kolesový traktor v lesnej úprave č. 1 (1 ks), -      Kolesový traktor v lesnej úprave č. 2 (1 ks), -              Čelný nakladač (žiadosť o zmenu obsahuje 2 ks).

06.08.2020
ID: 000464 Obstaranie techniky do lesa.
Predmetom zákazky je obstaranie nasledujúcej techniky: Časť 1 - Univerzálny kolesový traktor (UKT). Časť 2 - Vyvážacia súprava za univerzálny kolesový traktor. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

29.07.2020
ID: 000484 Obstaranie lesníckych technológií- kolesový traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie lesníckych technológií: kolesového traktora s príslušenstvom – 1 kus. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev