Podopatrenie 6.4

28.05.2020
ID: 000436 Rozšírenie a diverzifikácia služieb penziónu Zlatka Vinotéka a miestnosť pre maséra
Stavebné práce

19.05.2020
ID: 000428 „Mobilhaus Krásnohorská Dlhá Lúka“ – stavebné práce
Predmetom zákazky je realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a napojenie objektu na elektrické siete. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a stavebnom rozpočte.

19.05.2020
ID: 000427 „Mobilhaus Krásnohorská Dlhá Lúka“ – tovar
Predmetom zákazky je dodávka mobilného domu s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v špecifikácii.

11.05.2020
ID: 000421 „Prístavba oddychového a zážitkového hipoturistického centra“
Predmetom zákazky je realizácia prístavby hipoturistického centra vrátane ubytovania pre hostí a priestorov slúžiacich na ich regeneráciu, oddych a zábavu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a stavebnom rozpočte.

06.05.2020
ID: 000413 GAZDOVSKÝ DVOR – REKREAČNÉ CENTRUM – Drevenica A
Stavebné práce

06.05.2020
ID: 000412 Ukech dvor SO 03 Rodinný dom – prestavba nevyužitého objektu na ubytovanie a relax
Predmetom zákazky je realizácia prestavby nevyužitého domu na ubytovanie a relax. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požadovaných technických parametrov je uvedené v Súťažných podkladoch.

09.04.2020
ID: 000387 „Polyfunkčný objekt Oľšavce, prístavba a nadstavba“
Jestvujúca budova je jednopodlažný nepodpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 5,6 m x 17,5 m. Prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu pozostáva z prístavby pri severovýchodnom rohu jestvujúcej budovy o rozmeroch 5,5 x 7,5 m a nadstavby 2. NP nad celým pôdorysom.

07.04.2020
ID: 000386 „Rekonštrukcia sedačkovej lanovej dráhy“
Predmetom je rekonštrukcia a montáž technologického zariadenia v Lyžiarskom stredisku Drienica – Lysá - špecifikácia v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

02.04.2020
ID: 000380 „Zvýšenie kapacity reštauračnej časti hotela Šport – krytá terasa“
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v prístavbe krytej terasy hotela Šport na parcele č. 1552/47 k.ú. Drienica v lokalite Lysá nad obcou Drienica. Objekt bude slúžiť zvýšeniu reštauračnej kapacity hotela a vytvoreniu relaxačnej zóny návštevníkov horskej oblasti.

13.03.2020
ID: 000320 Rozšírenie kapacity stravovacích služieb
Tovar vrátane montáže