Opatrenie 3.2.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

01.07.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

01.07.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A