Usmernenie

30.03.2012

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

06.03.2012

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, SZ

06.03.2012

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, BSZ

06.03.2012

Dodatok č. 11 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

06.03.2012

Príloha č. 1

Záväzná osnova

06.03.2012

Príloha č. 2

Kritériá pre hodnotenie

06.03.2012

Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, SZ

06.03.2012

Príloha č. 4

Opatrenia PRV - koneční prijímatelia

06.03.2012

Príloha č. 5

Vyhlásenie o realizácii projektu