Záložné právo

25.11.2009

Potvrdenie PPA pre obec - banková záruka

23.11.2009

Potvrdenie PPA pre obec - vyhlásenie ručiteľa

Žiadosť o vypracovanie záložnej zmluvy

22.04.2009

Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva