Technická pomoc

17.07.2020

Oznam o uzavretí vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, vyzvanie č. OPRH-TP-A7-2016-05

• nový dátum platnosti: otvorené vyzvanie; vyzvanie platné od 06.12.2016 – bez zmeny
• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 06.12.2016 do: 17.08.2020 (termín uzavretia vyzvania)
viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 3 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A8-2016-06, Aktivita 8

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A6-2017-01, Aktivita 6

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A4-2016-03, Aktivita 4

viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev