Podopatrenie 4.2

15.10.2020
ID: 000562 Stroje a zariadenia
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. Chladiaci box na podvozku automobilu 2. Technológia na spracovanie mlieka 3. Technológia na spracovanie mäsa 4. Fotovoltaika

01.10.2020
ID: 000551 Stavba– BenVin s.r.o. Vinica
Vinný dom

18.09.2020
ID: 000527 „Dodanie chladiarenského automobilu - dodávka“
Nákup chladiarenského osobného automobilu - dodávka

17.09.2020
ID: 000524 Dodanie strojov – BenVin s.r.o. Vinica
Dodanie 3 ks áut na rozvoz tovaru. Špecifikácia požadovaných áut je súčasťou súťažných podkladov

18.08.2020
ID: 000510 Obstaranie technológie na spracovanie zemiakov
Predmetom zákazky je obstaranie plničky zemiakových drobov, obstaranie klipsovacieho zariadenia

10.08.2020
ID: 000502 Obstaranie chladiarenského automobilu
Obstaranie chladiarenského automobilu na prevoz mliečnych výrobkov s výkonom minimálne 80 kW.

04.08.2020
ID: 000491 Dodanie strojov – BenVin s.r.o. Vinica
Dodanie áut na rozvoz tovaru

04.08.2020
ID: 000490 Technológie pre pekárenskú výrobu
Nákup strojov a technológií: Špirálový miešač cesta s odnímateľnou driežou na 120-140 kg Rozvaľovací stroj Poloautomatická delička cesta Rožkový stroj Planétový šľahač Elektrická etážová pec Osadzovacie zariadenie Kysiareň Stop kysiareň

02.06.2020
ID: 000388 Teleskopický manipulátor
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

11.05.2020
ID: 000420 APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce
Stavebné práce

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev