Informácie pre žiadateľa

22.11.2016

Sprístupnenie cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti

Pre prihlásenie sa do cvičnej verzie ITMS2014+ je potrebné mať najskôr vytvorené používateľské konto do verejnej časti ITMS2014+. Postup vytvorenia používateľského konta sa nachádza ...