Podopatrenie 8.6

04.08.2020

ID: 000489 Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

Tovar: Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

03.08.2020

ID: 000487 Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

Tovar: Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

28.07.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

15.06.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom