Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1

17.05.2018

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1

28.09.2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1

08.08.2017

Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev