PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.A
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.B
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.1
29-05-2014
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.4.2
29-05-2014
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od 02.06.2014
29-05-2014
DODATOK Č. 14
ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008
29-05-2014
PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU
29-05-2014
PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU
20-05-2013
Žiadosť o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 10 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 11 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 12 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 13 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 14 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 15 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 16 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2
20-05-2013
Príloha č. 17 k Žiadosti o NFP pre opatrenie 4.2