Usmernenie

05.04.2011

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu, BSZ

05.04.2011

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu, SZ

09.12.2010

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader

26.11.2010

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia 1.7

so sledovaním zmien

26.11.2010

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia 1.7

bez sledovania zmien

26.11.2010

Dodatok č. 7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4

26.11.2010

Oznámenie Riadiaceho orgánu

26.11.2010

Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7

so sledovaním zmien

26.11.2010

Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7

bez sledovania zmien

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev