Podopatrenie 4.1

19.10.2021
ID000998: Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne:
1. Traktor
2. Zhrabovač krmovín

17.09.2021
ID: 000976 Šmykom riadený čelný nakladač

Predmetom je dodanie (vrátane dopravy, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a zabezpečenia servisu) nového, nepoužívaného (nerepasovaného) šmykom riadeného čelného nakladača podľa technických parametrov uvedených v prílohe č. 1 výzvy

14.07.2021
ID: 000926 Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. Traktor 2. Pluh

11.05.2021
ID: 000778 Obracač krmovín
Obracač krmovín. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

03.05.2021
ID: 000764 Nákup poľnohospodárskych strojov – Kolesový traktor a Rozmetadlo
tovar

14.04.2021
ID: 000727 Obstaranie kolesového traktora
Predmetom zákazky je kolesového traktora pre zabezpečenie poľnohospodárskej činnosti.

25.03.2021
ID: 000704 Podpora na investície do PD Lisková – Sliače (ŽV)

Predmetom zákazky je dodanie a sprevádzkovanie technologického vybavenia pre zabezpečenie živočíšnej poľnohospodárskej činnosti PD. Ide o technológiu: Šmykom riadený manipulátor 1 ks

20.10.2020
ID: 000563 Obstaranie poľnohospodárskych technológií do poľnohospodárstva
Zberací lis-na valcové balíky Manipulačné zariadenie- teleskopický manipulátor

06.10.2020
ID: 000556 Podpora na investície do PD Lisková – Sliače
Predmetom zákazky je dodanie a sprevádzkovanie technologického vybavenia pre zabezpečenie živočíšnej poľnohospodárskej činnosti PD. Ide o technológiu: Šmykom riadený manipulátor1 ks

22.09.2020
ID: 000528 Obstaranie kŕmneho voza
Ťahaný kŕmny voz s horizontálnymi závitovkami o objeme min 7 m3 s frézou

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev