Podopatrenie 8.3

16.01.2023

ID001183: Košecké Rovné – Stredný potok, protipovodňová ochrana územia

Účelom stavby je prevedenie veľkých vôd korytom Stredného potoka

04.08.2020

ID: 000448 Protipožiarne vodné nádrže Čermeľ a Kamenný potok

Predmetom zákazky je vybudovanie novej protipožiarnej infraštruktúry- dvoch protipožiarnych nádrží na akumuláciu vody: - Požiarna nádrž Čermeľ – k.ú Čermeľ, s kapacitou 250 m3 vody - Požiarna nádrž Kamenný potok – k.ú. Kamenné, s kapacitou 230 m3 vody 
Predĺženie lehoty

11.06.2020

ID: 000448 Protipožiarne vodné nádrže Čermeľ a Kamenný potok

Predmetom zákazky je vybudovanie novej protipožiarnej infraštruktúry- dvoch protipožiarnych nádrží na akumuláciu vody: - Požiarna nádrž Čermeľ – k.ú Čermeľ, s kapacitou 250 m3 vody - Požiarna nádrž Kamenný potok – k.ú. Kamenné, s kapacitou 230 m3 vody

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev