Systém riadenia CLLD

19.11.2020

Systém riadenia CLLD verzia 1.11


04.03.2020

Systém riadenia CLLD

23.11.2017

Dodatok č. 6

Dodatok č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

04.05.2017

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

03.05.2017

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

15.11.2016

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatkov č.1 a č.2

04.02.2016

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“

13.11.2015

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“

07.04.2015

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev