Príručka pre žiadateľa

18.11.2019

Príručka pre žiadateľa o NFP

28.03.2018

Príručka pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

20.11.2017

Príručka pre žiadateľa NFP

Verzia 3

03.07.2017

Príručka pre žiadateľa NFP

Verzia 2

30.04.2015

Príloha č. 5 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 4 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev