Podopatrenie 8.6

10.11.2020

ID: 000572 „Nákup technológie – Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o. Vyšný Medzev

Predmetom zákazky je nákup technológie vrátane požadovaného príslušenstva v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch

10.09.2020

ID: 000487 Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

Tovar: Vyvážací vlek s hydraulickou rukou.

Predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

28.08.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

04.08.2020

ID: 000489 Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

Tovar: Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

03.08.2020

ID: 000487 Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

Tovar: Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

28.07.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

15.06.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev