Podopatrenie 8.5

14.07.2021

ID: 000928 Turistická útulňa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom vybudovania novostavby turistickej útulne.

03.05.2021

ID: 000765 Turistická útulňa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom vybudovania novostavby turistickej útulne.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev