Podopatrenie 19.4

18.01.2022
ID001046: Náučná a propagačná maľovanka územia MAS Dukla, o.z.

Náučná a propagačná maľovanka v počte 3 330 ks.

Opis predmetu zákazky:

• Prezentácia obce/mesta musí obsahovať názov, erb a dominantu;

• Farba: plnofarebná tlač;

• Veľkosť minimálne: 210 x 297 mm (formát A4) nastojato;

• Papier: 80 g/m, natieraný, matný, bez-drevnatý + obálka 200 g/m, natieraný, drevnatý;

• Väzba: spinková V1;

  • Rozsah 32 strán A4, a to: prezentácia obce – ½ strany    z A4;
  Mesto Svidník - 1 strana A4; predná a zadná obálka -prezentácia MAS Dukla, o.z.

05.01.2022
ID001038: Vytvorenie audiovizuálneho diela
Predmetom zákazky je dodanie služby a to konkrétne: Audiovizuálne dielo – 1 celok

26.10.2021
ID001002: Vytvorenie audiovizuálneho diela

Predmetom zákazky je dodanie služby a to konkrétne: Audiovizuálne dielo – 1 celok

19.08.2021
ID: 000922 Animačné náklady
Predmetom zákazky sú tovary a služby spojené priamo s organizovaním podujatí – animačné náklady.
Predĺženie lehoty

08.07.2021
ID: 000922 Animačné náklady
Predmetom zákazky sú tovary a služby spojené priamo s organizovaním podujatí – animačné náklady.

09.11.2020
ID: 000571 Propagačný videospot
Tovary/Služby

19.05.2020
ID: 000434 MAS DUKLA, o.z. - obstaranie informačných tabúľ
Informačné tabule v počte 58 ks ROZMERY š x v x h (mm): min. 800 x 2100 x 75. PREVEDENIE: drevo svetlé. ROZMER potlače š x v x h (mm): min. 800 x 1000 x 5, max. 1500 x 2300 x 75. PREVEDENIE: materiál s ochrannou fóliou proti UV žiareniu. GRAFIKA: farebná

24.02.2020
ID: 000265 Propagačné materiály MAS Mikroregión TRÍBEČSKO
Tovary

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev