Podopatrenie 16.4 - 4.2

02.09.2021
ID: 000967 „Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.
„Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“

10.06.2021
ID: 000869 Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.
Predmetom zákazky je Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.

07.06.2021
ID: 000859 „Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“
„Vybavenie predajne mäsových výrobkov AGRO HN, s.r.o.“
„zrušené k dátumu 10.6.2021“ 

25.05.2021
ID: 000733 Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca
Predmetom zákazky je Obstaranie mobilných predajní na podvozku a chladiarenských áut do 3,5 t.
Predĺženie lehoty

16.04.2021
ID: 000733 Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca
Predmetom zákazky je Obstaranie mobilných predajní na podvozku a chladiarenských áut do 3,5 t.

18.02.2021
ID: 000651 Technológia spracovania mäsových výrobkov
Predmetom zákazky je Technológia spracovania mäsových výrobkov

21.12.2020
ID: 000573 Prístavba Bryndziareň a syráreň
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri prístavbe výrobnej haly podľa PD a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk.
Predĺženie lehoty

14.12.2020
ID: 000599 Stavba – BioFarm DS s.r.o., Vrakúň
Podniková predajňa

08.12.2020
ID: 000597 Skladová hala s predajňou
Výstavba skladovej haly na základe projektovej dokumentácie

02.12.2020
ID: 000590 Stroje – BioFarm DS s.r.o., Vrakúň
Nákup dodávkového auta

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev