Podopatrenie 4.1

14.05.2021
ID: 000793 Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

14.05.2021
ID: 000792 AGRO-EKO ŠANDAL, SPOL. S R.O. – TRAKTOR, ČELNÝ ŽACÍ STROJ
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie poľnohospodárskej technológie

14.05.2021
ID: 000791 Kolesový traktor 4-valcový
Kolesový traktor 4-valcový určený na primárne využitie v živočíšnej výrobe a výrobe objemových krmív

14.05.2021
ID: 000790 “ TECHNIKA DO VINOHRADU”
Dodanie technického vybavenia do vinohradu pre projekt “Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v spoločnosti KARPATSKÁ PERLA s.r.o”

13.05.2021
ID: 000710 Technika do ŽV
Obstaranie Šmykom riadeného nakladača, obstaranie cisterny
Predĺženie lehoty

13.05.2021
ID: 000715 Oplotenie vinohradov
OPLOTENIE VINOHRADOV Chateau GRAND BARI, s.r.o. na honoch Katy, Piliš, Konopisko a Čelejka
Predĺženei lehoty

13.05.2021
ID: 000789 Technika do živočíšnej výroby
Kĺbový ramenový nakladač 1 ks, Rozdružovač balíkov 1 ks, Klietka na ošetrovanie paznechtov 1 ks

13.05.2021
ID: 000788 Doplnenie čistiacej linky
Vybračný stôl pre čistenie drobných semien

13.05.2021
ID: 000787 Teleskopický manipulátor do ŽV
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora do živočíšnej výroby

12.05.2021
ID: 000786 Stroje na obrábanie vinohradu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: kyprič pri kmienkového pása/okopávačka (1 ks), Ometač (čistič) kmienkov viniča (1 ks), Rosič (1 ks), Mulčovač (1 ks), Kultivátor s rozšíriteľným záberom (1 ks), Defoliátor (odlistňovač) (1 ks), Osekávač letorastov (1 ks), Vaňa na hrozno (1 ks)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev