Podopatrenie 4.1

26.05.2023
ID001308: Traktor
Traktor 1 ks

26.05.2023
ID001307: Stroje na tvorbu krmovinovej základne

Disková kosa – 1 ks

Zhrnovač krmovín – 1 ks

Obracač krmovín – 1 ks

25.05.2023
ID001306: Rozoberač balíkov

Predmetom zákazky je Rozoberač balíkov (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

25.05.2023
ID001305: Cisterna s aplikátorom

Predmetom zákazky je Cisterna s aplikátorom (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

24.05.2023
ID001302: Obstaranie tandemového cisternového vozu

Tandemový cisternový voz

24.05.2023
ID001301: Vinohradnícky traktor

Predmetom zákazky je Vinohradnícky traktor (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.05.2023
ID001300: Rozmetadlo maštaľného hnoja
Predmetom zákazky je Rozmetadlo maštaľného hnoja (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

19.05.2023
ID001299: Pick-up/úžitkové vozidlo
Predmetom zákazky je obstaranie pick-upu/úžitkového vozidla

18.05.2023
ID001298: Traktor
Traktor

18.05.2023
ID001297: Poľnohospodárska technika

Poľnohospodárska technika

(Obracač, Mulčovač, Čelná kosa, Zadná kosa)

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF