Podopatrenie 4.1

28.07.2021
ID: 000943 „Traktor do ŽV“
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks kolesového traktora do ŽV aj s príslušenstvom.

28.07.2021
ID: 000942 Výstavba manipulačnej plochy na maštaľný hnoj a žumpy s objemom 60 m3
Predmetom zákazky je výstavba manipulačnej plochy na maštaľný hnoj a železobetónovej záchytnej nádrže na zachytávanie fermentačných štiav a kontaminovanej dažďovej vody z manipulačnej plochy podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

28.07.2021
ID: 000941 Sklad priemyselných hnojív
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii existujúceho objektu skladu umelých hnojív podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výkazu výmer. Projektová dokumentácia a Výkaz výmer tvoria súčasť súťažných podkladov.

27.07.2021
ID: 000940 NÁKUP ČISTIČKY A MORIČKY OSÍV
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie poľnohospodárskej techniky – čističky zrnín a moričky osív.

27.07.2021
ID: 000939 NÁKUP TECHNIKY PRE PESTOVANIE ZEMIAKOV A ŠPECIÁLNYCH PLODÍN
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie poľnohospodárskej techniky – hĺbkového kypriča a sejačky na prísev medziplodín a hnojiva.

27.07.2021
ID: 000938 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA PRE CHOV HD A OŠÍPANÝCH

Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia pre chov HD a ošípané pre objekty: SO 01 – Pôrodňa kráv - dodávka a osadenie vrát, zábran pre ustajnenie a napájačiek SO 02 – Výkrm ošípaných – dodávka a osadenie krmítok a deliacich zábran

27.07.2021
ID: 000937 NÁKUP VYBAVENIA – TECHNIKA

Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technického vybavenia živočíšnej výroby.

27.07.2021
ID: 000936 Rozmetadlo

stroj slúžiaci na aplikáciu maštaľného hnoja na poľnohospodársku pôdu formou rozhadzovania

27.07.2021
ID: 000935 Aplikátor

stroj slúžiaci na aplikáciu tekutých hnojív do poľnohospodárskej pôdy formou injektáže

27.07.2021
ID: 000934 Traktor s mulčovačom

Traktor – 1 ks, Mulčovač – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev