Podopatrenie 4.1

09.12.2022
ID001178: Nákup strojov pre zber krmovín

Zadný diskový žací stroj bočný 2 ks

Disková kosa predná 1 ks
Stranový zhrňovač 1 ks

08.12.2022
ID001169: Výstavba hospodárskej budovy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu: Výstavba hospodárskej budovy v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie

Predĺženie lehoty

05.12.2022
ID001177: Nákup kompaktného manipulátora

Nákup kompaktného manipulátora 1 ks

02.12.2022
ID001176: Traktor univerzálny do vinohradu v ŠRV Ing. Pavol Michálek SHR, vo vinohradníckej obci Orechová

Univerzálny traktor do vinohradu

02.12.2022
ID001175: Investícia do zavedenia technológie precízneho poľnohospodárstva v špeciálnej rastlinnej výrobe firmy Ing. Pavol Michálek vo vinohradníckej obci Orechová.

Nákup poľnohospodárskych strojov

30.11.2022
ID001173: Cisterna za traktor
Cisterna za traktor – 1 ks

28.11.2022
ID001171: Nákup poľnohospodárskeho traktora

Poľnohospodársky kolesový traktor 85 kW s nakladačom

28.11.2022
ID001161: Obstaranie poľnohospodárskych technológií
Predmetom zákazky je obstaranie poľnohospodárskych technológií v rámci projektu: Investície do hmotného majetku, a to kolesového traktora s príslušenstvom, dvojradového ťahaného tunelového postrekovača, diskových brán.

Predĺženie lehoty

25.11.2022
ID001170: Obstaranie teleskopického manipulátora
Teleskopický manipulátor – 1 ks

23.11.2022
ID001169: Výstavba hospodárskej budovy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu: Výstavba hospodárskej budovy v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev