Rozhodnutia o schválení

V súlade s §33 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, je PPA povinná zverejňovať rozhodnutia o schválení žiadosti v tejto štruktúre:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci,
  2. názov projektu,
  3. výšku schválenej pomoci
19.03.2012

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 15.3.2012

23.11.2011

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 23.11.2011

18.11.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 18.11.2011

14.11.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 10.11.2011

04.11.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 4.11.2011

26.10.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 25.10.2011

06.10.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 6.10.2011

04.10.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 4.10.2011

28.09.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 27.9.2011

09.09.2011

Rozhodnutia o schválení - OP RH k 9.9.2011

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev