2011/OPRH/03

17.10.2011
Príloha 4 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2.

17.10.2011
Príloha 5 - Číselník výdavkov

17.10.2011
Príloha 6 - Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci

17.10.2011
Príloha 7a - Žiadosť o platbu

17.10.2011
Príloha 7b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

17.10.2011
Príloha 7c - Prehľad formulárov žiadostí o platbu

17.10.2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1

17.10.2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2

17.10.2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2

17.10.2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 5.1

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF