2012/OPRH/01

23.10.2012

Príloha č.4

23.10.2012

Priloha č.4 - žiadost pre opatrenie 3.2

23.10.2012

Priloha č.4 - žiadost pre opatrenie 5.1

23.10.2012

Priloha č.5

23.10.2012

Priloha č.6

23.10.2012

Priloha č.7a

23.10.2012

Priloha č.7b

23.10.2012

Priloha č.7c

23.10.2012

Priloha č.7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2

23.10.2012

Priloha č.7c - Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 5.1

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev