2013/OPRH/01

15.01.2013

Príloha 5 Číselník OV

15.01.2013

Príloha 6a ŽoP

15.01.2013

Príloha 8a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

15.01.2013

Príloha 9a - Žiadost o vrátenie finančných prostriedkov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev