19/PRV/2016

ŽoNFP a prílohy - kolektívna investícia

04.03.2016

Príloha č. 2b. k formuláru ŽoNFP - tabuľková časť 4.1 - body a nezamestnanosť - Generálny partner

04.03.2016

Príloha č. 5. k formuláru ŽoNFP - Majetkové a personálne prepojenie od 1.1.2015 Generálny partner

Spoločné prílohy pre samostatnú a kolektívnu investíciu

04.03.2016

Príloha č.2c. k formuláru ŽoNFP - jednoduché účtovníctvo

04.03.2016

Príloha č.2c. k formuláru ŽoNFP - mikroúčtovné jednotky

04.03.2016

Príloha č.2c. k formuláru ŽoNFP - podvojné účtovníctvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev