Opatrenie 2.2

20.12.2013

Príloha 6a

20.12.2013

Príloha 6b

20.12.2013

Príloha 7a - Zoznam príloh k ŽoP - opatrenie 2.1

20.12.2013

Príloha 7b - Zoznam príloh k ŽoP - opatrenie 2.2.

20.12.2013

Príloha 7c - Čestné vyhlásenie k ŽoP

20.12.2013

Príloha 8a

20.12.2013

Príloha 8b

20.12.2013

Príloha 9a

20.12.2013

Príloha 9b

20.12.2013

Príloha 10

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev