Podopatrenie 16.4 – 16.4

04.12.2020
ID: 000592 Rekonštrukcia vzorkovej predajne
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na rekonštrukciu vzorkovej predajne

02.12.2020
ID: 000591 Výstavba chmeľnice
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa chmeľnice

01.12.2020
ID: 000588 : Propagácia reštaurácie s remeselným pivovarom (billboardová kampaň)
Predmetom zákazky je Propagácia reštaurácie s remeselným pivovarom (billboardová kampaň)

01.12.2020
ID: 000587 Vybavenie a zariadenie degustačného priestoru
Predmetom zákazky je vybavenie a zariadenie degustačného priestoru

01.12.2020
ID: 000586 Propagácia experimentálneho pivovaru (TV reklama)
Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy reklamy a zabezpečenie jej následného vysielania

27.11.2020
ID: 000584 Dodávka a montáž hranolového lisu na chmeľ
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks hranolového lisu na chmeľ

27.11.2020
ID: 000583 Dodávka vysokozdvižného vozíka
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks vysokozdvižného vozíka

27.11.2020
ID: 000582 Dodávka a montáž kvasných tankov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 8 kusov kvasných tankov.

25.11.2020
ID: 000581 Dodávka auta na odvoz chmeľu s prívesom
Predmetom zákazky je dodanie auta na odvoz chmeľu s prívesom

25.11.2020
ID: 000580 Dodávka vlečky na chmeľ
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks vlečky na chmeľ

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev