Podopatrenie 16.4 – 16.4

23.03.2020
ID: 000337 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

13.03.2020
ID: 000321 Vybavenie kuchyne- Pavol Paluba
Predmetom zákazky je výber dodávateľa kuchynského vybavenia podľa požadovanej technickej špecifikácie.

12.03.2020
ID: 000313 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

10.03.2020
ID: 000309 Propagačné činnosti a marketing
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením logistickej platformy celej skupiny s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť Projektu

05.03.2020
ID: 000296 Oživenie krátkeho dodávateľského reťazca
Odborné poradenské služby

04.03.2020
ID: 000288 Poradenstvo
Predmetom zákazky je poradenstvo

04.03.2020
ID: 000286 Mobilná aplikácia na predaj
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks mobilnej aplikácie na predaj

02.03.2020
ID: 000278 Odborné poradenské služby
Poskytnutie odborných poradenských služieb

28.02.2020
ID: 000273 Vzdelávanie pracovníkov
Prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích modulov zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov firmy KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.

09.12.2019
ID: 000205 Technológia a technika na spracovanie produktov_K.K.V.-UNION
Technológia- Dodávka BigBagovacej linky

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev