Podopatrenie 4.1

16.09.2019
ID: 000117 Obstaranie techniky do ŽV
Predmetom zákazky je obstaranie : Kolesový traktor s výkonom do 120 kW Tamdemový voz s prevádzkovou hmotnosťou maximálne 20 ton.

14.08.2019
ID: 000086 Traktor
Predmetom zákazky je nákup kolesového traktora.

12.08.2019
ID: 000077 Obstaranie techniky do špeciálnej rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej poľnohospodárskej techniky pre potreby špeciálnej rastlinnej výroby Teleskopický manipulátor Ťahaný postrekovač:

19.07.2019
ID: 000030 Nákup technického vybavenia pre poľnohospodársku výrobu
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej poľnohospodárskej techniky: - Lis na valcové balíky s pevnou komorou – 1 ks, Traktorový nosič kontajnerov – 1 ks, Kŕmny voz – 1 ks, Automatický robot na prihŕňanie krmiva – 1 ks

19.07.2019
ID: 000027 Teleskopický manipulátor
Predmetom zákazky je nákup teleskopického manipulátora pre potreby živočíšnej výroby

19.07.2019
ID: 000026 Lis a traktor
Predmetom zákazky je nákup lisu s variabilnou komorou a kolesového traktora

17.07.2019
ID: 000021 Nákup poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej poľnohospodárskej techniky: Cisterna na močovku, Obaľovačka senážnych balíkov, Obracač a Zhrabovač sena a zelenej hmoty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev