Podopatrenie 8.6

06.12.2019
ID: 000203 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania - Vyšná Šuňava
Predmetom zákazky je dodanie tovau:1. Príves + hydraulická ruka

26.11.2019
ID: 000193 „FOREST FARM-stroje do lesa“
Stroje do lesa

12.11.2019
ID: 000174 Obstaranie lesného kolesového traktora s príslušenstvom- SPODNIAK s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie lesného kolesového traktora s príslušenstvom – 1 kus Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch

06.11.2019
ID: 000172 Investícia do lesníckej technológie - Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks terénnych automobilov.

04.11.2019
ID: 000107 Súprava na odvoz dreva pre ML Košice
Súprava na odvoz dreva, ktorú tvoria tieto komponenty: -
ťahač 1 ks -nadstavba 1 ks -nákladný náves 1 ks-hydraulický nakladací žeriav s drapákom 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovom sídle obstarávateľa:
Predĺženie lehoty
viac informácií

11.10.2019
ID: 000147 Rozvoj lesnej techniky Urbárskeho spolumajiteľstva - pozemkového spoločenstva Belá
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. štvorkolka s pásmy 2. vývážačka s hydraulickou rukou 3. trojstranný hydraulický sklápací príves s mriežkovanou nadstavbou 4. Cestná fréza 5. Drobná technika (mot.píla, krovinorez).

11.10.2019
ID: 000146 Rozvoj lesnej techniky v spoločnosti LESMIL, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. LKT s hydraulickou rukou 2. Vyvážací vlek

11.10.2019
ID: 000110 Vyvážací traktor
Vyvážací traktor s výkonom 150-200 kW, s hydraulickou rukou a harvestorovou hlavicou
Predĺženie lehoty

10.10.2019
ID: 000143 Obstaranie Lesného kolesového traktora s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia – Lesného kolesového traktora s príslušenstvom

10.10.2019
ID: 000142 Obstaranie Pick-Up automobilu
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia – Pick - Up automobilu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev