Podopatrenie 4.1

06.08.2020
ID: 000498 4 - rotorový zhrňovač
4 - rotorový zhrňovač – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000497 Traktor s výkonom do 75 kW
Traktor s výkonom do 75 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000496 Teleskopický nakladač
Teleskopický nakladač– 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000494 4 - rotorový zhrňovač
4 - rotorový zhrňovač – 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000493 Traktor s výkonom do 120 kW
Traktor s výkonom do 120 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000492 Traktor s výkonom do 75 kW
Traktor s výkonom do 75 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

29.07.2020
ID: 000482 Obstaranie traktora.
Predmetom zákazky je obstaranie traktora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

28.07.2020
ID: 000481 Modernizácia živočíšnej výroby – Samochodný kŕmny voz
Samochodný kŕmny voz – 1 ks

14.07.2020
ID: 000475 Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom obstarania poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. Šmykom riadený kolesový nakladač 2. Kŕmny voz 3. Automatický kŕmny box pre teľatá

16.06.2020
ID: 000452 Traktor s diskovým žacím strojom (kosou)
Traktor s diskovým žacím strojom (kosou) – 1 ks

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev