Podopatrenie 16.4 – 16.4

26.03.2020
ID: 000362 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

26.03.2020
ID: 000359 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000358 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000357 Propagačné činnosti a marketing - online kampaň
Propagačné činnosti a marketing - online kampaň množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch

26.03.2020
ID: 000356 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000348 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000347 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000344 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000343 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000338 : Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev