Podopatrenie 4.1

20.10.2020
ID: 000563 Obstaranie poľnohospodárskych technológií do poľnohospodárstva
Zberací lis-na valcové balíky Manipulačné zariadenie- teleskopický manipulátor

06.10.2020
ID: 000556 Podpora na investície do PD Lisková – Sliače
Predmetom zákazky je dodanie a sprevádzkovanie technologického vybavenia pre zabezpečenie živočíšnej poľnohospodárskej činnosti PD. Ide o technológiu: Šmykom riadený manipulátor1 ks

22.09.2020
ID: 000528 Obstaranie kŕmneho voza
Ťahaný kŕmny voz s horizontálnymi závitovkami o objeme min 7 m3 s frézou

18.09.2020
ID: 000526 Výmena strešnej krytiny na kravíne
Stavebné práce

04.09.2020
ID: 000518 Podpora na investície do PD Ludrová
Predmetom zákazky je dodanie a sprevádzkovanie technologického vybavenia pre zabezpečenie živočíšnej poľnohospodárskej činnosti PD. Ide o tieto technológie: Hákový kontajnerový nosič 1 ks Teleskopický manipulátor 1 ks Fekálny voz 1ks

18.08.2020
ID: 000508 Obstaranie kolesového traktora s pluhom
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania kolesového traktora aj s radlicovým pluhom- špecifikácia je v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch

11.08.2020
ID: 000504 Chladiaca nádrž na mlieko
Predmetom zákazky je dodávka chladiacej nádrže na mlieko.

10.08.2020
ID: 000501 Systém na detekciu ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv s možnosťou identifikácie kráv na dojárni
Predmetom zákazky je dodávka systému na detekciu ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv s možnosťou identifikácie kráv na dojárni.

10.08.2020
ID: 000500 Šmykom riadený nakladač
Predmetom zákazky je dodávka šmykom riadeného nakladača.

06.08.2020
ID: 000499 Traktor s výkonom do 120 kW
Traktor s výkonom do 120 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev