Podopatrenie 16.4 – 16.4

25.11.2020
ID: 000579 Dodávka automobilu pre ambulantný predaj
Predmetom zákazky je obstaranie automobilu na ambulantný predaj.

25.11.2020
ID: 000578 Dodávka a montáž kvasničkárne
Predmetom zákazky je dodávka a montáž kvasničkárne.

01.10.2020
ID: 000552 „Bek Agro_reklama“
Obstaranie predmetov-stánok, reklamné predmety

18.08.2020
ID: 000470 Bryndziareň a syráreň, s.r.o.- pojazdné predajne
Predmetom zákazky sú pojazdné predajne podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk
Predĺženie lehoty o 10 dní

03.08.2020
ID: 000456 Zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov
Predmetom zákazky je zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov.
Predĺženie lehoty

29.06.2020
ID: 000466 Mobilná aplikácia na predaj
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks mobilnej aplikácie na predaj

16.06.2020
ID: 000450 „Propagácia a marketing krátkeho dodávateľského reťazca – tlač a distribúcia letákov (novín)“
Predmetom zákazky je tlač propagačného materiálu v požadovanej kvalite a jeho následná neadresná distribúcia do domových listových schránok v obciach Slovenskej republiky podľa výberu obstarávateľa.

16.06.2020
ID: 000321 Vybavenie kuchyne- Pavol Paluba
Jedná sa o predĺženie obstarávania o 6 pracovných dní.

19.05.2020
ID: 000432 Sklad rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

12.05.2020
ID: 000348 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev