Podopatrenie 16.4 – 16.4

01.12.2020
ID: 000586 Propagácia experimentálneho pivovaru (TV reklama)
Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy reklamy a zabezpečenie jej následného vysielania

27.11.2020
ID: 000584 Dodávka a montáž hranolového lisu na chmeľ
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks hranolového lisu na chmeľ

27.11.2020
ID: 000583 Dodávka vysokozdvižného vozíka
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks vysokozdvižného vozíka

27.11.2020
ID: 000582 Dodávka a montáž kvasných tankov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 8 kusov kvasných tankov.

25.11.2020
ID: 000581 Dodávka auta na odvoz chmeľu s prívesom
Predmetom zákazky je dodanie auta na odvoz chmeľu s prívesom

25.11.2020
ID: 000580 Dodávka vlečky na chmeľ
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks vlečky na chmeľ

25.11.2020
ID: 000579 Dodávka automobilu pre ambulantný predaj
Predmetom zákazky je obstaranie automobilu na ambulantný predaj.

25.11.2020
ID: 000578 Dodávka a montáž kvasničkárne
Predmetom zákazky je dodávka a montáž kvasničkárne.

01.10.2020
ID: 000552 „Bek Agro_reklama“
Obstaranie predmetov-stánok, reklamné predmety

18.08.2020
ID: 000470 Bryndziareň a syráreň, s.r.o.- pojazdné predajne
Predmetom zákazky sú pojazdné predajne podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk
Predĺženie lehoty o 10 dní

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF