Podopatrenie 4.2

25.09.2019
ID: 000125 Technologické zariadenia do mäsovýroby
Predmetom zákazky „Technologické zariadenia do mäsovýroby“ je dodanie súboru technologických zariadení do mäsovýroby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy – Technická špecifikácia predmetu zmluvy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev